Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
  Gemerská 1, 040 11 Košice
 • Riaditeľka:
  Mgr. Ingrid Sedláková
  +421 55 64 24 371

  Sekretariát:
  +421 55 64 24 371


  Zástupca pre teoretické vyučovanie:
  PaedDr. Zuzana LIPTÁKOVÁ
  055/ 64 44 123

  Zástupca pre praktické vyučovanie:
  Ing. Antónia KORCSMÁROSOVÁ
  055/ 64 24 371

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Počítadlo

Počet návštev: 2008256
Sobota 28. 11. 2020

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.11.2020)
Alexandra Boková (IV. I)

Kalendár

Mapa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude vo všetkých triedach prebiehať dištančné teoretické aj praktické vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

  V priebehu nasledujúcich dní dostanú žiaci informáciu o hodinách, ktoré budú prebiehať on-line (formou videohovorov) a ostatné hodiny budú prebiehať dištančnou formou. Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

 • - uskutoční sa v utorok - 13. 10. 2020 - od 14,00 hod. do 16,00 hod. pri vstupe do vestibulu budovy školy. Prosíme Vás o účasť na voľbách. Viac informácií z prvého kola nájdete v OZNAM-e.

 • Riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice Vám o z n a m u j e, že podľa z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pokynu Úradu KSK, sp. zn. 3299/2020/OSK – 33116 zo 17. 09. 2020 vyhlasuje voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole beauty služieb, Gemerská 1, Košice.

  Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 8. októbra 2020 (štvrtok), a to počas celého dňa - od 7,00 hod. do 16,30 hod. Celé znenie oznámenia si môžete prečítať v OZNAMe.

 • Dňa 8. 10. 2020 o 15:30 hod. sa budú konať zasadnutia triednych aktívov ZR spojené s voľbou členov Rady školy.

 • Riaditeľka Strednej odbornej školy beauty služieb, Gemerská 1, Košice oznamuje, že dňa 14. 9. 2020 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

  Teoretické a praktické vyučovanie bude pokračovať v stredu 16. 9. 2020 podľa platného rozvrhu hodín.

 • Ich cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

  Stredné školy a školské internáty v čase od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020

  Stredné školy a školské internáty v čase od 16. 09. 2020

  Zelená fáza - infografika

 • Máme za sebou ďalší školský rok. Opäť ste raz dokázali a potvrdili, že v našej škole je veľa šikovných a odborne zdatných študentov, ktorí svoje schopnosti pretavili v období september 2019 - február 2020 do krásnych regionálnych, celoslovenských i medzinárodných ocenení zo súťaží zručnosti v kaderníckej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Mimoriadna situácia spôsobila zmenu formy výučby od marca 2020 a prerušenie organizácie všetkých školských akcií a súťaží, prerušenie implementácie projektu Nediskvalifikuj sa i preloženie termínu zahraničnej stáže v rámci projektu Erazmus+ v Krakove. Pretransformovali sme sa do online sveta predmetových zadaní a domácich úloh „na diaľku“. Spoločne sme to všetko zvládli. Pred sebou máte dva mesiace zaslúžených prázdnin, oddychu a krásnych letných chvíľ. Užite si ich v zdraví a domácej pohode v kruhu svojich najbližších a priateľov.

 • Máme za sebou atypický školský rok, kedy riadna výučba bola mimoriadnou situáciou prerušená a Vy ste za pochodu museli zmeniť „od podlahy“ systém výučby, vzdelávania i komunikácie so žiakmi, rodičmi i medzi kolegami navzájom. Život školy, spoločné zdieľanie úspechov i neúspechov, sa prenieslo do virtuálnej komunikácie. Želáme Vám, aby ste si každý deň dovolenky v zdraví a s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, načerpali optimizmus a energiu do nového školského roka, ktorý dúfame začneme bez problémov a v tradičnom školskom režime.

 • V zmysle odporučenia zriaďovateľa školy pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov do 29. 6. 2020.

  Ďalšie podrobnosti oznámia triedni učitelia prostredníctvom EduPage.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
  Gemerská 1, 040 11 Košice
 • Riaditeľka:
  Mgr. Ingrid Sedláková
  +421 55 64 24 371

  Sekretariát:
  +421 55 64 24 371


  Zástupca pre teoretické vyučovanie:
  PaedDr. Zuzana LIPTÁKOVÁ
  055/ 64 44 123

  Zástupca pre praktické vyučovanie:
  Ing. Antónia KORCSMÁROSOVÁ
  055/ 64 24 371

Fotogaléria